Difference between revisions of "Nouns"

From Kunwok
Jump to: navigation, search
(Created page with "{| class="wikitable sortable" !Kunwok!!English!!Level |- | bakki || tobacco || 2 |- | bikbik || pig || 2 |- | bim || painting || 2 |- | daluk...")
(No difference)

Revision as of 04:38, 27 December 2017

Kunwok English Level
bakki tobacco 2
bikbik pig 2
bim painting 2
daluk woman 1
duruk dog 2
kukku water 2
kunak fire 1
kunbid hand 1
kundulk tree 1
kunwok language 1
kunmim eye 1
kured camp 1
lod loaf 2
mankung honey 1
mudika truck 2
nayin snake 1
wakwak crow 2
yawkyawk young woman 2